Bij Aanzien zijn er verschillende woonvormen met verschillende zorgtrajecten. De woonvormen zijn met name gevestigd in Amersfoort en Leusden. Het verschil tussen de woonvormen zit hem voornamelijk in de intensiteit van de zorg en de fase van zelfredzaamheid waarin cliënten zich bevinden. Er is altijd sprake van 24-uurs begeleiding door middel van het bieden van een beschikbaarheid waar de cliënt te allen tijde een beroep kan doen op onplanbare zorg.

Om de begeleiding goed af te kunnen stemmen op de zorgbehoefte, worden de wooninitiatieven van Aanzien kleinschalig opgezet. Alle locaties zijn woonlocaties met volledig zelfstandige studio’s. 

Naast de keuze om de wooninitiatieven kleinschalig op te zetten, wordt er bij Aanzien ook uitgebreid aandacht besteed aan de ‘aansluiting op de groep’. Er wordt gekeken naar de fase van zelfredzaamheid, de problematiek, een eventuele verslaving of verslavingsachtergrond, etc. Enkele voorbeelden:

  • Een woonlocatie voor cliënten die nog niet klaar zijn om in een reguliere woonwijk te leven
  • Een woonlocatie voor kwetsbare vrouwen
  • Een woonlocatie voor cliënten met een verslaving of verslavingsachtergrond.  

Voor wie bedoeld
Het is niet noodzakelijk voor een cliënt om een indicatie of beschikking voor zorg met verblijf te hebben om in één van de woonlocaties van Aanzien te wonen. Ook cliënten die alleen gebruikmaken van de dienst ‘Individuele begeleiding’ kunnen hier wonen, maar zij betalen de huur dan zelf.