Functieomschrijving

Functieomschrijving
Bij Aanzien BV zijn wij per direct op zoek naar een woonbegeleider. Het gaat hier om een fulltime functie van 32-36 uur per week. Aanzien BV is een bedrijf die zich richt op woon- , leer- en werkbegeleiding aan mensen met geestelijke en/of sociale beperkingen. De bewoners hebben intensieve ondersteuning nodig in hun zoektocht naar zelfstandigheid en welzijn. Zij zijn hierin allen beperkt door, veelal complexe, psychosociale problematiek. Het team bestaat uit jonge mensen met verschillende achtergronden dat daardoor zo laagdrempelig mogelijk is. De diversiteit van het team zorgt er voor dat de jongeren met verschillende persoonlijkheden en culturen in aanraking komen. Inmiddels telt Aanzien vijf locaties verspreid over Nederland, die zich afzonderlijk specialiseren op specifieke doelgroepen en wij zijn bezig met uitbreiding in locaties en daarom op zoek naar versterking binnen ons team van professionals.

Functie voorkeur: 32 - 36 uur per week
• Minimaal een afgeronde relevante MBO niveau 4 opleiding · Kennis van sociaalwetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën;· Kennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning;· Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek;· Kennis van de specifieke problematiek en mogelijkheden van de cliënt;· Kennis van en inzicht in relevante methodieken.· Kennis van de Sociale kaart· Kennis van Qurentis (dit is een pré)

Algemene kenmerken van de functie
De woonbegeleider is een functie in teamverband. Je bent onderdeel van een zelfsturend team. Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van cliënten. Als begeleider werk je veelal vanuit een vaste locatie van Aanzien B.V. en je bent alle dagen van de week inzetbaar.
• Het begeleiden van cliënten van verschillende leeftijden in een kleinschalige (beschermde) woonvoorziening die zich in hun (primaire) leefomgeving niet staande kunnen houden, door middel van planmatige, doelgerichte en methodisch onderbouwde begeleiding. Doel is cliënten zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij.

Taken begeleider algemeen*
Team besprekingen bijwonen;· Verrichten van bijkomende administratieve werkzaamheden;· Rapporteert over de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de cliënt en zijn omgeving;· Verwijst cliënten zo nodig extern door;· Biedt begeleiding in acute crisissituaties;· Bemiddelt bij conflicten;· Uitwerken zorgplannen;· Afspraken maken met psychologen t.b.v. onderzoek en juiste indicatie cliënten;· Verzamelt informatie over de cliënt en de leefomgeving, brengt daarmee de situatie in beeld, de hulpvraag en/of behoefte en mogelijkheden van de cliënt;· Biedt ondersteuning en structuur bij de inrichting van het dagelijks leven;· Geeft inzicht in eigen gedrag van de cliënt en diens leefomgeving; Begeleiden stagiaires;· Evalueert het zorgplan en stelt dit zo nodig bij;

*(Takenpakket kan inhoudelijk wijzigen, afhankelijk van de ontwikkelingen binnen Aanzien.)

Specifieke functiekenmerken·
Sociale vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten met de cliënt en de leefomgeving van de cliënt, evenals voor het geven van begeleiding aan collega-medewerkers en voor het kunnen omgaan met fysiek geweld en verbale agressie van cliënt en het controlerend en corrigerend optreden hierbij;· Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van zorgplannen en voor het rapporteren over het verloop van de hulpverlening;· Analytisch vermogen voor het vertalen van de (complexe) hulpvraag naar een zorgplan en om in crisissituaties te komen tot een diagnose en interventie;· Probleemoplossend vermogen;· Stressbestendigheid en improvisatievermogen vereist bij interventie in crisissituaties.· Motiveren en stimuleren van cliënten;· Creativiteit voor het bedenken en organiseren van activiteiten.

Deze functie is voor een periode van 7 maanden, met eventueel mogelijkheid tot verlenging. Salaris indicatie: € 2080,00 - 2648,00 inschaling volgens Cao Sociaal Werk.Heb je interesse in deze functie? Mail dan je motivatiebrief met CV en referenties t.a.v. Afdeling P&O.

Aanzien BV
Van Almondestraat 7a
3814 RV Amersfoort

Neem contact met ons op: info@aanzien.com

Terug naar de vorige pagina