Functieomschrijving

Functieomschrijving
Bij Aanzien BV zijn wij per direct opzoek naar een beleids- & kwaliteitsmedewerker. Het gaat hier om een fulltime-functie van 36 uur per week.

Onze organisatie:

Aanzien B.V. is een bedrijf gericht op het bieden van hulp- en ondersteuning op maat aan mensen vanaf 18 jaar en ouder met psychiatrische stoornissen en zeer complexe psychosociale en verslavingsproblematiek. Aanzien B.V. is een sociaal-maatschappelijke dienstverlener actief binnen het sociaal domein (Wmo) en de langdurige zorg (Wlz).

We bieden concreet intensieve ambulante begeleiding en individuele woonbegeleiding aan cliënten, op diverse leefgebieden ten aanzien van: wonen, thuisondersteuning, trajecten naar werk, zinvol bezig zijn, administratie, financiën, sociaal netwerk, psychisch welbevinden en/of lichamelijke gezondheid.

Aanzien B.V. heeft diverse locaties in de regio-omgeving Amersfoort voor beschermd - en begeleid wonen.

Functie-inhoud:

Als functie Beleids- & Kwaliteitsmedewerker ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van het kwaliteitsbeleid, het onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem en het toetsen van de uitvoering van het kwaliteitsbeleid. Daarnaast vervul je een belangrijke ondersteunende rol voor het management en de directie bij aanbestedings- en implementatietrajecten, en fungeer je als klankbord voor medewerkers bij de borging van het kwaliteitsbeleid.

Hoofdtaken:

De functie Beleids- & Kwaliteitsmedewerker omvat onder andere de volgende werkzaamheden:

Het mede opstellen van het kwaliteitsbeleid en deze vertalen naar procesbeschrijvingen; protocollen en procedures voor de uitvoering en t.b.v. het kwaliteitshandboek.
Het onderhouden van het kwaliteitssysteem conform HKZ-ISO-normen; het bewaken en onderhouden van het kwaliteitshandboek, de kwaliteitsplanning; en het voeren van een regierol bij de samenstelling van de directiebeoordeling; bij diverse cliënttevredenheidsonderzoeken; en het periodieke Arbo/ RI&E-onderzoek.
Het coördineren en mede uitvoeren van interne audits en signaleren van knelpunten binnen de organisatie die voortkomen uit audits en incidenten/ klachtenregistraties.
Het voorbereiden van de externe HKZ-audit binnen de organisatie t.a.v. certificering.
Het ondersteunen en adviseren van het management en de directie t.a.v. het kwaliteitsbeleid; bij aanbestedingstrajecten; en t.a.v. het uitvoeren van prospectieve risico-inventarisatie en analyse in het kader van het beheer risicomanagement.
Het ontwikkelen van meetinstrumenten (o.a. cliënttevredenheid), en het opstellen van kwartaalrapportages (kwaliteit en voortkomend uit de P&C cyclus en contractaanbestedingen).
Organisatorische positie:

De beleids- & kwaliteitsmedewerker ressorteert hiërarchisch onder de Operationeel Manager, dan wel onder de directie. De beleids- & kwaliteitsmedewerker neemt deel aan het staf/directie overleg, en geeft zelf geen leiding.

Functie-eisen en profiel:

Kennis en ervaring:

Een opleiding op HBO niveau afgerond, op het gebied van of met specialisatie kwaliteitsmanagement;
Aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie binnen de zorgsector, en ervaring met aanbestedingstrajecten;
Kennis van het werkveld en goede kennis van kwaliteitssystemen (zoals HKZ-ISO en NEN 7510);
Kennis van procesbeschrijvingen, kwaliteitsbeleid, risicomanagement en de gebruikte methode, technieken en instrumenten;
Kennis m.b.t. wet- & regelgeving op zorg gebied en inzicht in de bijbehorende administratieve processen, alsmede in het begrippenkader van de administratieve organisatie;
Het kunnen onderkennen van trends en ontwikkelingen ten aanzien van de eigen beleidsterreinen.
Kennis van de toepassing van relevante applicaties en automatiseringspakketten.

Specifieke functiekenmerken:

Probleemoplossend - ,analytisch vermogen en rapportage vaardigheden voor het vertalen van ontwikkelingen in concrete beleidsvoorstellen;
Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het overdragen van informatie en bij het opstellen van notities en verzorgen van correspondentie;
Ordelijkheid en nauwkeurigheid voor het op de juiste wijze verwerken van een diversiteit aan gegevens;
Stressbestendigheid in verband met de werkzaamheden die onder tijdsdruk staan en waarbij verstoring een rol kan spelen;
Integriteit bij het verwerken van vertrouwelijke gegevens, zoals financiële- en persoonsgegevens;
Dienstverlenende en klantgerichte instelling;
Pro-actief en ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte
(markt)ontwikkelingen in de zorgsector en het vertalen hiervan in beleid;
Enthousiasmerend en overtuigingskracht bij het implementeren van ontwikkelingen binnen de organisatie;

Overige informatie:

Het betreft een veelzijdige baan voor 36 uur per week.
Deze functie is voor een periode van 7 maanden, met eventueel mogelijkheid tot verlenging.
Salaris indicatie: € 2544 - 2754 inschaling volgens CAO Sociaal Werk.
Soort dienstverband: Voltijd, Bepaalde Tijd

Neem contact met ons op: info@aanzien.com

Terug naar de vorige pagina