Missie

Het bieden van een podium voor ontwikkeling aan mensen met meervoudige en complexe problemen, door middel van integrale hulp met als doel het vergroten van de kwaliteit van leven en het creëren van een eigen positie in de maatschappij.

Visie

Ieder mens is uniek en in staat zijn of haar eigen keuzes te maken. Cliënten verdienen een aanbod op maat, rekening houdend met de vraag van de cliënt en de diversiteit aan achtergronden. Centraal staat de zelfredzaamheid van de cliënten, gebruikmakend van de sociale omgeving.

 

Bij het uitvoeren van de missie en de visie richt Aanzien zich op de kracht van het individu en het bieden van een podium waar cliënten hun kwaliteiten kunnen ontdekken en in gaan zetten om zelfstandig hun leven vorm te geven. Aanzien werkt met professioneel gekwalificeerde mensen die staan voor samenwerking, verbondenheid, cliëntgerichtheid en het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt.