Financiering van de zorg

 

De zorg van Aanzien kan op verschillende manieren gefinancierd worden. In principe is er altijd een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg of een beschikking van de gemeente nodig. Met deze indicatie of beschikking kan Aanzien zien of de benodigde zorg gefinancierd kan worden.

 

Indien u zorg wenst te ontvangen en nog geen indicatie heeft, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam van uw gemeente. Weet u niet goed hoe dit moet, dan kunt u altijd even contact met Aanzien opnemen. Een medewerker van Aanzien helpt u hier graag mee.

 

Gemeente – Wmo

Aanzien is gecontracteerd zorgaanbieder bij gemeente Amersfoort voor het leveren van Zorg in Natura voor de diensten ‘Specialistische begeleiding’, ‘Begeleiding, praktische ondersteuning’ en ‘Beschermd wonen’. De zorg kan ook in de vorm van een Persoonsgebonden Budget gefinancierd worden.

 

Zorgkantoor – Wlz

Aanzien heeft met het Zorgkantoor verschillende afspraken gemaakt voor het leveren van Zorg in Natura voor de diensten Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket Thuis. Het Volledig Pakket Thuis (Vpt) is bedoeld voor mensen met een indicatie voor verblijf (zorgzwaartepakket) die toch graag thuis willen blijven wonen. Dit pakket bevat onder andere ‘Begeleiding’, ‘Verpleging’, ‘Huishoudelijke hulp’, ‘Persoonlijke verzorging’, ‘Behandeling’ en ‘Maaltijdverstrekking’. De intensiteit en daadwerkelijke inhoud van het pakket is altijd afhankelijk van de persoonlijke situatie en zorgbehoefte.
Binnen het Modulair Pakket Thuis (Mpt) heeft Aanzien afspraken met het Zorgkantoor rondom de producten ‘Gespecialiseerde begeleiding’, ‘Begeleiding Basis’, ‘Persoonlijke Verzorging’, ‘Begeleiding inclusief beschikbaarheid’ en ‘Schoonmaak’. .
Met een ZZP (zorgzwaartepakket) indicatie kan de zorg ook gefinancierd worden in de vorm van een Persoonsgebonden Budget.

 

Voor informatie over de verschillende vormen van zorgfinanciering en de gehanteerde tarieven kunt u tijdens kantooruren (9.00-17.00 uur) contact opnemen met de cliëntadministratie op telefoonnummer 033-7600490.