Dagbesteding

Dagbesteding staat hoog op de agenda van Aanzien en ook van onze cliëntenraad. Wij zijn van mening dat het hebben van een zinvolle tijdinvulling bijdraagt aan het welzijn van de mens.

Aanzien heeft in samenspraak met de cliëntenraad een beleid waarin staat vastgelegd dat iedere cliënt verplicht is een zinvolle tijdinvulling van tenminste 2 dagdelen in de week te hebben. Dit kan zijn: Betaald werk, vrijwilligerswerk, dagbesteding en opleiding.

Wij gaan samen met de cliënt op zoek naar een passende dagbestedingsplek. Hierbij wordt gekeken naar de vraag en interesses van de cliënt en welke mogelijkheden er in de omgeving zijn om een dagbestedingstraject op te starten die past bij de hulpvraag.

Lukt het de cliënt niet binnen drie maanden na de start van zorg om zich van een zinvolle tijdinvulling te voorzien dan biedt Aanzien activiteiten op of rondom onze locaties georganiseerd vanuit Aanzien.