Aanzien biedt individuele begeleiding aan cliënten op diverse leefgebieden ten aanzien van:

  • Wonen
  • Thuisondersteuning
  • Trajecten naar werk en/of een zinvolle dag-invulling
  • Administratie
  • Financiën
  • Sociaal netwerk
  • Verslaving
  • Psychisch welbevinden en/of lichamelijke gezondheid
  • Justitie

De cliënt heeft een eigen woonruimte en betaalt zelf de huur. De activiteiten in de begeleiding zijn gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van mensen zodat zij zichzelf kunnen redden en kunnen blijven participeren in de samenleving. Er wordt samen met de cliënt een individueel zorgplan opgesteld waar de begeleidingsdoelen in staan voor een bepaalde periode.

Iedere cliënt krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen en waar mogelijk wordt het eigen netwerk van de cliënt ingezet om gezamenlijk aan de opgestelde doelen te werken.