Toezicht en bestuur

Mike Viegas-d'Abreu

Raad van Bestuur

Aanzien wordt centraal geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur: Mike Viegas-d’Abreu, oprichter van Aanzien, zag veel mensen tussen wal en schip belanden in de zorg. Mensen met een afstand tot de maatschappij, met complexe problematiek op meerdere leefgebieden, die niet mee konden komen in de reguliere zorg. Mensen die hun eigen weg in het leven verloren zijn en zich niet verbonden voelen met de omgeving. Deze mensen hebben niet alleen zorg nodig, maar ook een gevoel van thuiskomen en een gevoel er te mogen zijn.

Gea Hogenbirk

Raad van Commissarissen

Voorzitter, kwaliteit van zorg Colsultant/ interimmanager, Hogenbirk Marketing Advies B.V.

Gert Rademaker

Raad van Commissarissen
Organisatie, cliëntenraad, medewerkersvertegenwoordiging, kwaliteit van zorg Coördinator internationale betrekkingen.

Marieke Lindeman

Raad van Commissarissen
Financiën, governance code, kwaliteit van zorg Commissaris Omnia Wonen, commissaris van Kinderopvang De Bilt, zitting in de Belanghebbenden vertegenwoordiging van Woningstichting Rhenam, budget-coach en sociaal raadsvrouw in Amersfoort.