Clientenraad

Cliënten van Aanzien kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van zorg die men ontvangt. Deze invloed wordt uitgevoerd door een Cliëntenraad waarbij de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) in acht genomen wordt. De leden van de cliëntenraad verzamelen informatie over de ontwikkelingen binnen de organisatie die voor de cliënten van belang zijn. Leden kunnen een (verzwaard) advies uitbrengen aan de organisatie op deze ontwikkelingen.

 

Ben jij cliënt bij Aanzien en wil je graag helpen om de zorg beter te maken? Neem dan contact op via clientenraad@aanzien.com.