Voor wie?

Sinds 2006 biedt Aanzien integrale hulpverlening aan mensen met meervoudige en complexe problemen, van jongvolwassenen tot ouderen met verschillende (culturele) achtergronden.

 

Cliënten van Aanzien verschillen sterk in achtergrond, hulpvraag, kenmerken en leeftijd, en hebben behoefte aan een specifieke benadering. Aanzien vindt het daarbij belangrijk dat zij te allen tijde, naast de nodige hulp en zorg, zo veel mogelijk zelfstandigheid behouden. Aanzien staat dan ook voor een respectvolle en mensgerichte benadering, waarbij iedere cliënt het vertrouwen en de ruimte krijgt om zich op zijn of haar eigen tempo te ontwikkelen.

 

Omdat iedere cliënt een aanbod op maat krijgt, zijn er zeer uiteenlopende doelgroepen die de juiste zorg kunnen ontvangen bij Aanzien. Aanzien heeft echter wel enkele uitsluitingen voor cliënten met een zorgbehoefte die buiten de te leveren diensten van Aanzien vallen. Dit zijn cliënten met medische problematiek waarbij verzorgende handelingen nodig zijn, zedendelinquenten en cliënten die een gevaar voor zichzelf en/of anderen vormen waartegen Aanzien onvoldoende bescherming kan bieden.

 

Omdat niemand hetzelfde is, werkt Aanzien vanuit het perspectief van de cliënt en wordt de begeleiding afgestemd op de specifieke zorgvraag. In de eerste plaats wordt er altijd gewerkt vanuit de individuele behoefte aan een veilig, menswaardig en betekenisvol leven. Aanzien gaat daarbij uit van de persoonlijke wensen, krachten en mogelijkheden van cliënten. 

 

Hoe de zorg er in praktijk uitziet, is afhankelijk van de specifieke zorgvraag. Meer informatie over de verschillende diensten van Aanzien vindt u op deze website. 

Heb jij dat ook?

Contact

Heeft u vragen, neem dan - geheel vrijblijvend - contact met ons op: 033 - 7522758 of info@aanzien.com