Aanzien
Sinds 2006 biedt Aanzien in Amersfoort e.o. integrale hulpverlening aan mensen met meervoudige en complexe problemen, van jongvolwassenen tot ouderen met verschillende (culturele) achtergronden. Aanzien is een organisatie met een duidelijke visie, organisatiestructuur en met heldere werkmethoden. Een organisatie die het roer in eigen handen neemt en bewuste keuzes maakt, waarbij niet geweken wordt voor obstakels en altijd geluisterd wordt naar de wensen en behoeften van de doelgroep. Hierdoor kan het werk op een efficiënte manier ingericht en uitgevoerd worden, waardoor Aanzien meer kwaliteit kan leveren en van meerwaarde kan zijn voor haar cliënten.
 

Waar staat Aanzien voor?
Aanzien staat voor Aandachtig Kijken. Aandachtig naar jezelf en naar een ander kijken, bewust worden van hoe waardevol het leven is. Mensen zijn vaak meer bezig met wat zij niet hebben en vergeten hierdoor wat zij al wel hebben en hoe waardevol dit kan zijn. Door iemand aandachtig naar zichzelf te laten kijken, maar ook de hulpverlener aandachtig naar de cliënt te laten kijken, zal dit van grote toegevoegde waarde zijn op de ontwikkeling en het welzijnsniveau van de cliënt.

 

 

Kwaliteit en beleid
Aanzien streeft ernaar de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg te leveren. Om dit waar te kunnen maken is Aanzien HKZ-gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling en de Zorgsector en is hét kwaliteitscertificaat binnen de zorgsector. Het is een garantie dat Aanzien de interne zaken goed op orde heeft, de cliënt centraal staat en er continu gewerkt wordt aan de verbetering van de zorg- en dienstverlening. Onderdeel van de zorgverlening van Aanzien is het meten van de resultaten van het werk. De uitkomsten bieden een handvat om de werkwijzen aan te passen aan de behoefte en vraag van cliënten. Aanzien hecht hierbij grote waarde aan de tevredenheid van cliënten en de kwaliteit van de zorg. Zo is het voor een ieder duidelijk wat Aanzien te bieden heeft en met welk resultaat.

Beleidsplan Aanzien 2019 - 2020
In ons beleidsplan wordt de koers beschreven die Aanzien in de periode van 2019 t/m 2020 wil varen. Dit nieuwe beleidsplan is een doorontwikkeling van het vorige meerjarenplan. De directie heeft de afgelopen tijd intensief naar de diverse in- en externe ontwikkelingen gekeken en geanalyseerd op welke wijze Aanzien de komende jaren invulling wil geven aan haar maatschappelijke functie.
Klik op de volgende link om het beleidsplan 2019-2020 te bekijken.

Kwaliteitsrapport
Met ingang van 2017 is het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 door Zorginstituut opgenomen in het register Zorginzicht.nl en is daarmee de nieuwe veldnorm voor de gehele sector. Met de vernieuwde opzet van het kwaliteitskader komt Aanzien tot een jaarlijks overzicht van kwaliteit. Dit overzicht is vastgelegd in een kwaliteitsrapport. Het kwaliteitsrapport neemt u als lezer mee in wat er goed gaat op deze aspecten en ook wat er verbeterd kan worden. Het kwaliteitsrapport verbindt de ervaringen van de drie bouwstenen waar het kwaliteitskader op berust:
• Een verzorgd proces rond de individuele cliënt borgen: daartoe in dialoog vaststellen welke ondersteuning nodig is, alert zijn op gezondheidsrisico’s en op kwaliteit van bestaan;
• Leren van onderzoek naar cliëntervaringen: overzicht maken van inzicht uit dat onderzoek en in afstemming met de cliëntenraad de belangrijke verbeteracties bepalen;
• Kritische zelfreflectie door teams borgen: teams die de praktijk spiegelen aan de visie van de organisatie en stilstaan bij hoe het gaat en wat er verbeterd kan worden in het zorgproces rond cliënten.
Klik op de volgende link om het kwaliteitsrapport te bekijken.