Aanzien

Sinds 2006 biedt Aanzien in Amersfoort e.o. integrale hulpverlening aan mensen met meervoudige en complexe problemen, van jongvolwassenen tot ouderen met verschillende (culturele) achtergronden. Aanzien is een organisatie met een duidelijke visie, organisatiestructuur en met heldere werkmethoden. Een organisatie die het roer in eigen handen neemt en bewuste keuzes maakt, waarbij niet geweken wordt voor obstakels en altijd geluisterd wordt naar de wensen en behoeften van de doelgroep. Hierdoor kan het werk op een efficiënte manier ingericht en uitgevoerd worden, waardoor Aanzien meer kwaliteit kan leveren en van meerwaarde kan zijn voor haar cliënten.

 

Waar staat Aanzien voor?

Aanzien staat voor Aandachtig Kijken. Aandachtig naar jezelf en naar een ander kijken, bewust worden van hoe waardevol het leven is. Mensen zijn vaak meer bezig met wat zij niet hebben en vergeten hierdoor wat zij al wel hebben en hoe waardevol dit kan zijn. Door iemand aandachtig naar zichzelf te laten kijken, maar ook de hulpverlener aandachtig naar de cliënt te laten kijken, zal dit van grote toegevoegde waarde zijn op de ontwikkeling en het welzijnsniveau van de cliënt.

Kwaliteit

Aanzien streeft ernaar de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg te leveren. Om dit waar te kunnen maken is Aanzien HKZ-gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling en de Zorgsector en is hét kwaliteitscertificaat binnen de zorgsector. Het is een garantie dat Aanzien de interne zaken goed op orde heeft, de cliënt centraal staat en er continu gewerkt wordt aan de verbetering van de zorg- en dienstverlening. Onderdeel van de zorgverlening van Aanzien is het meten van de resultaten van het werk. De uitkomsten bieden een handvat om de werkwijzen aan te passen aan de behoefte en vraag van cliënten. Aanzien hecht hierbij grote waarde aan de tevredenheid van cliënten en de kwaliteit van de zorg. Zo is het voor een ieder duidelijk wat Aanzien te bieden heeft en met welk resultaat.