Raad van Bestuur

Aanzien wordt centraal geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur:

Mike Viegas-d’Abreu, oprichter van Aanzien, zag veel mensen tussen wal en schip belanden in de zorg. Mensen met een afstand tot de maatschappij, met complexe problematiek op meerdere leefgebieden, die niet mee konden komen in de reguliere zorg. Mensen die hun eigen weg in het leven verloren zijn en zich niet verbonden voelen met de omgeving. Deze mensen hebben niet alleen zorg nodig, maar ook een gevoel van thuiskomen en een gevoel er te mogen zijn.

 

 

Raad van Commissarissen

Aanzien heeft sinds 2015 een Raad van Commissarissen. Dit toezichthoudend orgaan bestaat uit mw. M. Lindeman, mw. G. Hogenbirk en dhr. G. Rademaker (v.l.n.r.).

Gea Hogenbirk: Voorzitter, kwaliteit van zorg
Colsultant/ interimmanager, Hogenbirk Marketing Advies B.V.

Gert Rademaker: Organisatie, cliëntenraad, medewerkersvertegenwoordiging, kwaliteit van zorg
Coördinator internationale betrekkingen.

Marieke Lindeman: Financiën, governance code, kwaliteit van zorg
Commissaris Omnia Wonen, commissaris van Kinderopvang De Bilt, zitting in de Belanghebbenden vertegenwoordiging van Woningstichting Rhenam, budget-coach en sociaal raadsvrouw in Amersfoort.