Voor cliënten, direct betrokken familie en medewerkers is er bij Aanzien een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is bedoeld voor problemen binnen, en eventueel buiten, de organisatie die te maken hebben met ongewenst gedrag, intimidatie en/of bejegening.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het klachtenreglement.