Kwaliteitsrapport

Vanaf 2017 wordt vanuit met het ‘Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg’ gewerkt. Vanuit dit kwaliteitskader wordt een kwaliteitsrapport opgesteld. In de onderstaande link kunt u het kwaliteitsrapport 2017 van Aanzien inzien.
Kwaliteitsrapport Aanzien B.V

Nieuw privacyreglement

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Op basis van deze nieuwe wet heeft Aanzien haar privacyreglement aangepast. Deze is HIER te lezen.

Meerjarenbeleidsplan

Aanzien stelt een meerjarenbeleidsplan op. Het meerjarenbeleidsplan is een sturingsmiddel waarmee de organisatie de werkzaamheden richt op de missie, de gemeenschappelijke opdracht of de bestaansreden van de organisatie. De missie wordt vertaald in algemene en concrete doelstellingen. De organisatie omschrijft in het beleidsplan hoe de beschikbare mensen en middelen zullen worden ingezet om deze doelstellingen te realiseren. Ieder jaar wordt het meerjarenbeleidsplan geactualiseerd. In onderstaande link kunt u het geactualiseerde beleidsplan 2019 t/m 2020 inzien.
Beleidsplan Aanzien 2019 tm 2020 v1.0 11-2018

Locatie Hamersveldseweg te Leusden

Aanzien is bezig met het opzetten van een nieuwe locatie aan de Hamersveldseweg te Leusden. Het voormalig Rabobankgebouw is de afgelopen maanden verbouwd naar 25 zelfstandige ruime appartementen. In 22 van deze appartementen zullen bewoners hun intrek nemen die begeleiding ontvangen van Aanzien. De overige appartementen zullen via Succesmakelaars verhuurd worden aan particulieren met een maatschappelijke betrokkenheid teneinde daar co housing te bewerkstelligen.
Aanzien heeft de wens om een gezonde mix op de locatie te plaatsen die bestaat uit mensen die gebaat zijn met 24-uurs nabijheid, zodat zij altijd met hun hulpvraag naar de aanwezige begeleiding kunnen en mensen die begeleiding op afspraak (ambulante begeleiding) ontvangen. Heden is Aanzien in overleg met de gemeente Leusden om 24-uurs begeleiding op de locatie te kunnen bieden.
Aanzien werkt voor iedere locatie met een locatieprofiel. Hierin staat beschreven welke zorg er geboden wordt en welk type mensen daarbij past. Bij het opstellen van zo’n locatieprofiel wordt ook altijd de omgeving als één van de uitgangspunten genomen. Indien u benieuwd bent naar het locatieprofiel van Hamersveldseweg, dan kunt u deze opvragen via hamersveldseweg@aanzien.com