Wanneer iemand in een onveilige leefsituatie verkeert en niet in staat is zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving, dan kan Aanzien zorg met verblijf bieden. Aanzien beschikt over meerdere woonvormen waar dagelijks begeleiding direct of in de nabijheid aanwezig is. Door middel van een 24-uurs beschikbaarheid kan de cliënt altijd een beroep doen op onplanbare zorg.

In de basis wordt er gewerkt aan het bieden van een stabiel thuis, een plek waar de cliënt zich veilig voelt en een eigen identiteit mag zijn. Samen met de cliënt wordt er een individueel zorgplan opgesteld waar de begeleidingsdoelen in staan voor een bepaalde periode. Iedere cliënt krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen en waar mogelijk wordt het eigen netwerk van de cliënt ingezet om gezamenlijk aan de opgestelde doelen te werken.