Samen met de cliënt die een indicatie voor dagbesteding heeft, wordt er gezocht naar een passende dagbestedingsplek. Hierbij wordt gekeken naar de vraag en interesses van de cliënt en welke mogelijkheden er in de omgeving zijn om een dagbestedingstraject op te starten die past bij de hulpvraag.